Swipe menu dla ListView w Xamarin.Forms

Ostatnimi czasy zastanawiałem się jak najwygodniej byłoby zatwierdzać zadania z listy w aplikacji, którą aktualnie tworzę. Jakby nie było aplikacja ta składa się głownie z listy zadań więc wygoda tej funkcjonalności jest bardzo ważna… Przypomniałem sobie, że kiedyś używając iPhone-a zauważyłem ciekawy efekt przesunięcia pojedynczego elementu menu w lewo lub w prawo, gdzie po przesunięciu pojawiały się przyciski akcji dotyczące “swipe-niętgo” elementu. Badając dalej temat odkryłem, że ta funkcjonalność jest wspierana przez Xamarin.Forms

Read more