Jak napisać aplikację wykorzystującą biblioteki PRISM 5.0 w WPF cz. 3 (VIewModelLocator)

W tej części zmagań z biblioteką PRISM 5.0 dla WPF chciałbym opisać czym jest ViewModelLocator. Nasz bohater wpisu jest jednym z wielu sposobów wiązania widoków do klasy View Modelu jaki można zastosować programując aplikacje MVVM. Moim zdaniem po poznaniu jego wszystkich nietrudnych założeń na pewno będziesz chciał go stosować w swoich “prismowych” aplikacjach.

Read more

Walidacja danych z użyciem IDataErrorInfo

Witam

Ten wpis jest kontynuacją poprzedniego wpisu w którym poruszyłem kwestie użycia Dispatchera.

W dzisiejszym wpisie o walidacji wprowadzanych danych przez użytkownika z wykorzystaniem interfejsu IDataErrorInfo. Aby go użyć trzeba zaimplementować jego dwóch członków. Właściwość Error która służy do podawania informacji o błędzie w walidacji (co jest błędne w danym obiekcie). Ta właściwość nie jest wykorzystywana w WPF. Druga właściwością jest Item który pobiera wiadomość błędu dla danej nas interesującej właściwości, która chcemy walidować.

Read more

MVVM the old way – czyli jak mi to kiedyś pokazano

Witam

W dzisiejszym wpisie o tym jak zrobić prostą aplikacje korzystając z wzorca MVVM w WPF. Sposób w jaki tutaj to zostanie napisane został mi pokazany na samym początku mojej nauki MVVM przez dobrego znajomego (za co mu jeszcze raz dziękuje).

Należy wspomnieć że sposób ten nie zawiera żadnego frameworka lub innych “wspomagaczy” ułatwiających czy przyspieszających tworzenie aplikacji okienkowych w tym wzorcu projektowym.

Read more