Przełączaj pomiędzy Hyper-V a VMware lub VirtualBox na jednej maszynie z Windows 10

 

Podczas programowania UWP jesteś zmuszony używać Hyper-V w celu szybkiego sprawdzenia twojego kodu na zwirtualizowanych smartfonach z Windows 10 Mobile. Co jeśli potrzebujesz również używać innego oprogramowania do wirtualizacji jak np. WMware lub VirtualBox?

Najprostsze rozwiązanie, które znalazłem w sieci, aby rozwiązać ten problem to skorzystanie z programu do edycji magazynu konfiguracji rozruchu (Boot Configuration Data) BCDEdit.exe, który to jest dostępny z wiersza poleceń. Największa wadą tego rozwiązania jest to że po każdej zmianie parametru należy ponownie uruchomić komputer.

 

A więc jak to osiągnąć. Najpierw uruchom konsolę z uprawnieniami administratora i sprawdź aktualny stan czy masz włączony Hyper-V w aktualnym starcie systemu.

Wprowadź polecenie bez parametrów

 bcdedit 

Powinieneś zobaczyć interesujący nas parametr, jak na poniższym obrazku:

hypervisorlaunchtype

 

 

 

 

 

Widoczny parametr, który będziemy przełączać  to:

 hypervisorlaunchtype 

. Gdy jest on ustawiony na off to znaczy że możesz używać innego oprogramowania do wirtualizacji niż Hyper-V, jak np. VMware lub VirtualBox. Analogicznie jeżeli jest on ustawiony na On, oznacza to że możemy korzystać z Hyper-V.

Aby przełączać ten parametrem używaj poniższej składni polecenia:

 bcdedit /set hypervisorlaunchtype off  

Z tym z ustawieniem możesz używać VMWare lub VirtualBox

 bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto 

Z tym z ustawieniem możesz używać Hyper-V

Wadą tego rozwiązania jest to że po każdym przełączeniu niestety trzeba zrestartować komputer. Ale póki co nie znam lepszego.