Jak łatwo dzielić się z innymi w aplikacjach UWP – Sharing z DataTransferManager

shareCześć!

W dzisiejszym wpisie opiszę jak w łatwy sposób dzielić się z innymi w aplikacjach UWP. Przez dzielenie – udostępnianie rozumiem wymianę treści aktualnie wyświetlanej aplikacji z innymi aplikacjami, które są do tego przystosowane. Może to być np. wysłanie tresci pola tekstowego do aplikacji SMS, maila czy np. notatnika OneNote

 

Co należy zrobić:

  1. Uzyskać obiekt klasy DataTransferManagernajlepiej w metodzie OnNavigatedTo

2. Przypisać event handler dla zdarzenia DataRquested w których to argumentach ustawiamy czym chcemy się dzielić (treść), oraz koniecznie tytuł, w poniższym przykładzie jest to nazwa naszej aplikacji

2. Wywołać widok okna dzielenia w dowolny sposób, np. po wciśnięciu przycisku.

3. Na koniec usuwamy chwyt zdarzenia, tak żeby być pewnym, że nasze zdarzenie nie będzie ponownie przypisane. Najlepszym miejscem do tego będzie metoda OnNavigatedFrom

Przy pomocy tej klasy można udostępniać nie tylko tekst, ale także inne typy danych, jak pliki graficzne. W załączeniu źródła przykładowej aplikacji UWP, która realizuje wyżej opisany scenariusz.