Implementacja usługi Azure Mobile Apps w aplikacji Xamarin

Ten wpis jest kontynuacją ostatniego postu, w którym opisałem jak stworzyć backend w Azure Mobile Apps z wykorzystaniem Easy Tables. W tym poście opiszę jego implementację w aplikacji Xamarin z wykorzystaniem MVVM Light oraz synchronizacją do lokalnej bazy SQL Lite

Na początek…

Zainstaluj paczkę Nugeta : Azure Mobile SQLiteStore

nuget

Ta paczka w swoich zależnościach posiada Mobile Services Client SDK aby połączyć się z naszą usługą w Azure. Dodatkowo daje nam możliwość pracy w trybie online i offline z synchronizacją do lokalnej bazy. Dodaj tę paczkę do wszystkich projektów w solucji. Paczka ta również zainstaluje dodatkowe zależności takie jak: Newtonsoft.json potrzebną do wymiany danych i bazę SQL Lite PCL.

Model

Model musi odpowiadać tabeli, którą stworzyłeś w Easy Tables.

Klasa usługi

Klasa ta zawiera metody do inicjalizacji, synchronizacji offline oraz operacji CRUD. W przedstawionym poniżej kodzie mamy tylko insert oraz pobranie wszystkich rekordów z bazy.

Interfejs usługi

Stworzony interfejs będzie potrzebny do rejestracji usługi w kontenerze IOC.

Rejestracja w kontenerze IOC

W naszym przypadku wykorzystamy do tego klasę VIewModelLocatora, opisaną w poście gdzie wspominałem jak zaimplementować bibliotekę MVVM Light

Wstrzyknięcie do ViewModel-u

Teraz pozostało nam wstrzyknięcie usługi do ViewModel-u.

I na koniec wywołanie metody pobrania wszystkich elementów z bazy…

To tyle na dziś zapraszam do kolejnych postów.